Mengkaji Ulang Boleh Tidaknya Zakat Fitrah dengan Uang

Mengkaji Ulang Boleh Tidaknya Zakat Fitrah dengan Uang

Umat Butuh Panduan Praktis, Penuntut Ilmu Mesti Lebih Dalam Masalah ini muncul setiap menjelang waktu pengeluaran zakat fitrah (zakat fitr) di akhir bulan Ramadhan. Perbedaan di antara para penganut pendapat yang membolehkan dan melarang terkadang cukup panas. Bahkan...