Imam Ahmad, Madzhab dan Metodologinya

Imam Ahmad, Madzhab dan Metodologinya

A. PENDAHULUAN Dalam Islam kita mengenal empat imam madzhab besar yang terkenal sampai kepada seluruh umat di zaman yang silam dan zaman sekarang. Mereka itu adalah Abu Hanifah An nu’man atau yang sering dikenal dengan nama Hanafi, Malik ibnu Anas atau yang sering...